Aoos Lake Dam – Tsouka Rossa

Aoos Lake – Flegga Lakes

Central Square-Monastery of Agios Nikolaos

Central Square – Monastery of Theotokos

Mountain Biking at the Aoos lake

Lake of the Aoos Springs - Tsiouma Barba (peninsula)

Metsovo – Anilio Ski Resort (bear trail)

Metsovo – Lake of the Aoos Springs