Krifi Folia Restaurant

The Goura Grill House

Restaurant The Fireplace

Galaxy restaurant

Grill House 'Mpes sto psito'

Katoi Grill House

The Platanakia Tavern

Mparmpa-Takis Grill House

The Traditional Tavern of Dasoulas Apostolis

Metsovitiko Saloni Tavern-Stachoulis Constantinos

The Koutouki Tavern of Nikolas Dasoulas

Kamares Restaurant - Bitos Theodoros

Cafe-Grill House-View

Massa Grill House

Fame - Pizza Gyros Crepe

Mangare Grill House